Aantal netwerk-verzwaringen huishoudens verdubbelt

Steeds meer consumenten laten hun elektriciteitsaansluiting in huis verzwaren vanwege de verduurzaming met warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Dit stellen netbeheerders Lianders, Enexis en Stedin.

Cijfers van de 3 netbeheerders laten zien dat het aantal aanvragen binnen enkele jaren gaat verdubbelen.

Zo vroeg mogelijk aanvragen
Verzwaringen worden volgens de organisaties over het algemeen aangevraagd als consumenten meer elektriciteit gaan gebruiken. Hiervoor is een aanpassing in de meterkast door een monteur noodzakelijk. Bij circa 50 procent van de bestaande woningen zou de huidige elektriciteitsaansluiting niet geschikt zijn voor bijvoorbeeld warmtepompen, elektrisch koken of laadpalen. De stijging van het aantal aanvragen toont aan dat steeds meer consumenten gebruik gaan maken van zwaardere elektrische toepassingen.

Combinatie met installatie slimme meter
Bij veel nieuwbouwwoningen zijn elektriciteitsaansluitingen volgens de netbeheerders wel al ontworpen voor een hoger elektriciteitsgebruik. In veel bestaande bouw is dit nog niet het geval. De verwachting van de 3 organisaties is dat het aantal aanvragen voor een verzwaring flink gaat toenemen. ‘Consumenten doen er goed aan om zo vroegtijdig mogelijk hun aanvraag in te dienen, onder meer vanwege de schaarse hoeveelheid technici om het werk uit te voeren’, aldus de netbeheerders. ‘We pakken de werkzaamheden al efficiënt aan door bijvoorbeeld het verzwaren te combineren met het vervangen van de traditionele energiemeter door een slimme meter.’

Aantal netwerk-verzwaringen huishoudens verdubbelt