Alliander verwacht langere leverijden

Door de groeiende economie en de energietransitie neemt de vraag naar aansluitingen en bijbehorende netverzwaringen fors toe. Het is een grote uitdaging voor Alliander om al dit werk te realiseren de komende jaren. Ingrid Thijssen, CEO Alliander: “Wij verwachten de komende jaren een forse toename van het werk aan onze energienetten. In combinatie met het tekort aan technisch geschoold personeel leidt dit tot langere levertijden voor onze klanten. Daarom werken wij aan het aantrekken, sneller opleiden en zo slim mogelijk inzetten van het schaarse technisch personeel. Daarnaast werkt Alliander aan innovaties om waar mogelijk netverzwaringen en bijbehorend extra werk voor technici te voorkomen.”

Deze maand zijn de contouren zichtbaar geworden van de klimaatafspraken om in Nederland te komen tot een CO2 reductie van 49 procent in 2030. Hierdoor gaat de energievoorziening ingrijpend veranderen. De verwachte toename van zonneweides, windparken, elektrische auto’s en warmtepompen zal vragen om forse aanpassingen aan de elektriciteitsnetten. Alliander probeert met technische innovaties en nieuwe marktmodellen de netinvesteringen te beperken.

Alliander is met steeds meer gemeenten en woningcorporaties in gesprek om met kennis en tools te helpen bij de wijk-voor-wijk aanpak om van het aardgas af te gaan en te kijken naar alternatieve manieren om huizen te verwarmen.
Bron: Alliander

Alliander verwacht langere leverijden