Betrouwbare slimme meter?

Bij een betrouwbaar energienet hoort een betrouwbare energiemeter. Een meter die doet wat hij moet doen: de juiste meterstanden tonen. Zodat consumenten betalen voor wat ze gebruiken; niet meer en niet minder. Eind februari 2017 publiceerde Frank Leferink van de Universiteit Twente een onderzoek dat de betrouwbaarheid van een deel van de energiemeters in twijfel trekt. In een laboratoriumsetting vertoonden bepaalde meters afwijkingen, zowel naar beneden als naar boven.

Leferinks onderzoek was voor netbeheerders anderhalf jaar geleden aanleiding om nog meer dan anders alert te zijn op de juiste werking van energiemeters. Ze lieten een contra-expertise uitvoeren door meetinstituut VSL. De uitkomsten onderschreven de bevindingen van Leferink: alleen in uitzonderlijke omstandigheden kunnen bepaalde meters afwijkingen vertonen.

Ligt het aan de meter of de verbruiker?
Tientallen cases zijn inmiddels onderzocht. In bijna alle gevallen was de uitkomst dat de meterstanden en dus de energierekening klopten. Klanten bleken apparaten te hebben die meer stroom verbruiken dan ze dachten. Of ze betaalden voorheen op basis van een te laag ingeschat verbruik en na de installatie van de slimme meter voor het daadwerkelijke, hogere verbruik. Een in de portemonnee van klanten pijnlijke realiteit is dat onze energiemeters betrouwbaarder zijn dan het beeld van klanten over hun eigen energieverbruik.

Blijvend onderzoek door de netbeheerder
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van energiemeters is waardevol. Sterker nog, het is een noodzaak. Want meters moeten deugdelijk zijn en meterstanden moeten gewoon kloppen. Meters moeten bovendien bestand zijn tegen de toenemende hoeveelheid domotica en apparatuur in huishoudens. Daarom worden normen voor meters aangescherpt en regelmatig getest. Netbeheerders zitten daar bovenop.
Bron: Energeia

Betrouwbare slimme meter?