Congestie transportcapaciteit: minister start consultatie voor vrijgave hoogspanningsnetwerk

Minister Wiebes heeft het ministeriële besluit gepubliceerd waarmee op korte termijn meer capaciteit in het stroomnet beschikbaar komt door reservecapaciteit in het hoogspanningsnet in te zetten als spitsstrook.

De internetconsultatie van het ministeriële besluit staat voor belangstellenden open tot en met 17 januari 2020. Met de zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB) over n-1 zorgt Wiebes voor extra transportcapaciteit voor wind- en zonne-energie. Het is een van de 6 kortetermijnoplossingen die de minister afgelopen zomer presenteerde.

110 kilovolt
Het ministeriële besluit dat Wiebes nu gepubliceerd heeft, bevat de vrijstellingen van de wettelijke norm dat een net met een spanningsniveau van 110 kilovolt of hoger, met uitzondering van het net op zee, zodanig is ontworpen en in werking is dat het transport van elektriciteit ook is verzekerd indien zich een uitvalsituatie voordoet.

Ook wordt met dit besluit bepaalde ruimte in het elektriciteitsnet – de zogenoemde ‘spitsstrook’ – vrijgegeven voor (duurzame) opwek. Verder bevat het besluit de regels voor de verlening, wijziging en intrekking van een ontheffing voor een bepaald onderdeel van het elektriciteitsnet, welke op aanvraag van de betreffende netbeheerder verleend kan worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Congestie transportcapaciteit: minister start consultatie voor vrijgave hoogspanningsnetwerk