Consumenten kregen te weinig geld voor opgewekte stroom

Ongeveer 20.000 eigenaren van zonnepanelen kregen in de afgelopen 2 jaar te weinig geld voor de door hen opgewekte stroom. Zij krijgen dit geld alsnog. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een deel van de eigenaren heeft het geld inmiddels al ontvangen.

Fout bij meteropnamen
De oorzaak van de te lage vergoedingen is een rekenfout bij tussentijdse meteropnamen. De ACM heeft de energieleveranciers hierop aangesproken. Zij waren direct tot terugbetaling bereid. De ACM had anders lasten onder dwangsom of boetes kunnen opleggen.

De vergoeding die eigenaren van zonnepanelen krijgen voor de opgewekte stroom die ze zelf niet verbruiken, wordt verrekend met de stroom die ze afnemen. Dit heet salderen en is wettelijk geregeld via de salderingsregeling. Bij sommige consumenten is tussentijds een meteropname geweest, bijvoorbeeld omdat zij een nieuwe meter kregen of omdat de tarieven veranderden. Daarbij maakten de leveranciers een fout op de jaarafrekening. Mensen die stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet moeten er echter op kunnen vertrouwen dat hun energierekening klopt. De ACM biedt hen daarom consumentenbescherming.

Bron: Solar magazine

Consumenten kregen te weinig geld voor opgewekte stroom