Energiemonitoring onderdeel van Activiteitenbesluit Gebouwen

De Nederlandse overheid is druk bezig om de klimaatdoelstellingen te halen en CO2 te reduceren. Ze zet daarbij verschillende instrumenten in, zoals: informeren, subsidietoekenning, regelgeving en handhaving. Recente regelgeving verplicht bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten.

In het Activiteitenbesluit staat dat deze bedrijven die vallen onder artikel 2.15 alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Om de uitvoering van deze verplichting te vereenvoudigen zijn er sinds najaar 2015 per bedrijfstak erkende maatregelen. Deze erkende maatregelen staan in de Activiteitenregeling.

Erkende maatregelen
Voor de gebouwde omgeving zijn erkende maatregelen aangewezen voor: gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, sport en recreatie, hotels en restaurants, bedrijfshallen en detailhandel.

Deze erkende maatregelen zijn inclusief duurzaam beheer en onderhoud (DBO). Ook het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat nu als maatregel op deze lijst. Online energiemonitoring vormt hier de basis van. Op deze checklijst kunt u bekijken welke maatregelen op uw bedrijf van toepassing zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een sterk voorstander van energiemonitoring als basis voor uw energiemanagement.

Toenemend toezicht van omgevingsdienst
Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de regeling omtrent de erkende maatregelen? Dan voldoet de organisatie aan de energiebesparingsverplichting. Vaak begint het bevoegd gezag met een gesprek om bedrijven te stimuleren om maatregelen te nemen. Als stok achter de deur is er de dwangsom.

Monitoring via Het Meetbedrijf
Starten met Monitoring is eenvoudig. Het Meetbedrijf kan online zowel kleinverbruik- als grootverbruikmeters uitlezen, elektra en gas. Deze verbruiksdata wordt vervolgens dagelijks in ons monitoringsysteem geladen, zodat u direct krijgt op uw verbruiken kosten.

Energiemonitoring onderdeel van Activiteitenbesluit Gebouwen