Energieprijs kan stijgen door laag water

Het historisch lage waterpeil van de Rijn zorgt mogelijk voor hogere energieprijzen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Vanwege het lage peil gelden restricties op de binnenvaart. Dat maakt de leverantie van stookolie onzeker, wat de de prijs kan opdrijven.

De problemen zijn het grootst in Zwitserland, waar de Rijn ontspringt. De Zwitsers moeten strategische brandstofreserves aanspreken als het waterpeil niet stijgt, zo is de verwachting. Stroomafwaarts, waar het water hoger staat, stapelen goederen zich op zolang ze niet verscheept kunnen worden.

Rond Kaub, ten westen van Frankfurt, ligt het peil voor binnenschepen op 25 centimeter. Dat is het laagst sinds 2006. Ook in Nederland staat de Rijn historisch laag. Vrijdag was de waterstand 6.61 meter boven NAP. Dat is een record.

Energieprijs kan stijgen door laag water