Enexis: 500.000 klanten met zonnepanelen en windmolens leveren stroom terug

Netbeheerder Enexis meldt een belangrijke mijlpaal te hebben bereikt. In november is de 500.000e klant geregistreerd die elektriciteit teruglevert met zonnepanelen en/of windmolens.

Onder deze 500.000 klanten bevinden zich zowel kleinverbruikers als grootverbruikers; oftewel particulieren en bedrijven. In het huidige kalenderjaar heeft Enexis daarbij al meer dan 100.000 nieuwe aansluitingen geregistreerd waarop stroom teruggeleverd wordt.

48 procent groei
In de eerste helft van 2020 waren er daarbij 58.214 kleinverbruikers die 316,9 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik namen. Ter vergelijking: in de eerste helft van 2019 namen 48.130 kleinverbruikers in het werkgebied van Enexis 213,7 megawattpiek aan zonnepanelen in gebruik.

In de 6 maanden van het kalenderjaar namen daarmee ruim 10.000 kleinverbruikers meer zonnepanelen in gebruik; oftewel een groei van 21 procent. Gemeten naar vermogen is de groei zelfs 48 procent.

Enexis: 500.000 klanten met zonnepanelen en windmolens leveren stroom terug