Gaswinning in Brabant, gemeentelijk vs. landelijk belang

Gemeente Tilburg is tegen het plan van het ministerie van Economische Zaken om de gaswinning uit een gasveld onder Tilburg Noord uit te breiden en te verlengen.

De gemeente heeft eind 2017 het ministerie negatief geadviseerd over de verlenging en uitbreiding van het winnen van gas in een gebied rondom Loon op Zand. Halverwege 2018 diende de gemeente een zienswijze in tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister. Deze heeft op 9 november laten weten dat het, ondanks de bezwaren van de gemeenten Loon op Zand en Tilburg, toch instemt met de uitbreiding en verlenging tot 2026.

Tilburg onderzoekt de mogelijkheden om samen met Loon op Zand en andere Brabantse (semi-)overheden een vuist te maken. “Het lijkt wel of wij in Brabant nu de dupe worden van het feit dat de gaskraan elders langzaam wordt dichtgedraaid. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn”, aldus wethouder Oscar Dusschooten, “Samen staan we in ieder geval sterker in de beroepsprocedure, maar we onderzoeken ook andere mogelijkheden om ons tegengeluid te laten klinken in Den Haag”.

Gemeente Tilburg vindt dat het winnen van fossiele brandstoffen niet bijdraagt aan haar doelstelling om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast draagt gaswinning ook niet bij aan de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie en zorgt het ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening in de gemeente. Verder moet volgens de gemeente worden voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat er door de gaswinning bodemdaling optreedt.

Gaswinning in Brabant, gemeentelijk vs. landelijk belang