Liander beboet voor te laat aansluiten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft netbeheerder Liander een boete opgelegd van 50.000 euro omdat een gebruiker niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken op het elektriciteitsnet werd aangesloten. Verrassend genoeg komt de gebruiker niet uit de zonne-energiesector, maar uit de wereld van elektrisch vervoer.

Schade bij netgebruikers
​Netbeheerder Liander heeft de boete namelijk opgelegd gekregen omdat hij een snellaadstation van Fastned niet binnen de wettelijke termijn heeft aangesloten. Fastned had hiervoor een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM.

De ACM eist van netbeheerders dat zij zich aan de wettelijke aansluittermijn houden. Henk Don, bestuurslid van de ACM: ‘Partijen moeten tijdig toegang krijgen tot het net. Dat is een kerntaak van de netbeheerder. Een latere aansluiting kan leiden tot vertraging bij bijvoorbeeld bouwprojecten of bedrijfsuitbreidingen en daarmee tot schade bij de netgebruikers.’

Niet altijd haalbaar
​Netbeheerders geven op hun beurt aan dat de 18-wekentermijn niet altijd haalbaar is als gevolg van een onverwachte groei van het aantal aanvragen voor een aansluiting en als gevolg van een tekort aan technisch personeel. De toenemende elektrificatie van de energievoorziening maakt het volgens de ACM echter nog belangrijker dat netbeheerders er alles aan doen om deze wettelijke termijn te halen en zo nodig extra investeringen te doen. Dat draagt volgens de ACM bij aan de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

Liander beboet voor te laat aansluiten