Liander: wachttijd netaansluiting loopt op

Netbeheer Liander waarschuwt dat mede door de toename van het aantal zonnepanelen de wachttijd voor het verkrijgen van een netaansluiting momenteel fors oploopt.
De gemeente Lelystad waarschuwt bouwbedrijven inmiddels om aanvragen voor netaansluiting van nieuwe woningen ‘zo vroeg mogelijk in te dienen’. De wettelijk voorgeschreven termijn – 18 weken – waarbinnen een aangevraagde huisaansluiting moet zijn gerealiseerd, wordt volgens de gemeente in de meeste gevallen nog wel gehaald. ‘Maar klanten verwachten vaak een snellere afhandeling. In het verleden werd een woning vaak al binnen 6 weken na de aanvraag aangesloten’, aldus de gemeente.

Tekort aan technisch personeel
Liander stelt: ‘In de afgelopen maanden merkten wij echter dat het steeds ingewikkelder wordt om aan de planning van onze klanten te voldoen. Dat we de planning mogelijk niet halen, heeft twee oorzaken: we zien een forse toename van het aantal aanvragen voor een aansluiting. Dit komt door een aantrekkende economie en meer vragen op het gebied van duurzame energie zoals zonne- en windenergie. Verder hebben we een tekort aan gekwalificeerd personeel, net als veel andere bedrijven in Nederland. Er staan bij Liander ruim 100 vacatures open voor technische functies.’

Toename zonnepanelen geeft extra druk
In combinatie met de toegenomen aandacht voor duurzame energieopwekking is het aantal aanvragen in sommige gebieden volgens Liander met meer dan 50 procent toegenomen. Daarnaast is er ook een tekort aan geschikt technisch personeel. ‘Niet alleen bij Liander, het is een vraagstuk waar veel technische bedrijven mee kampen. Op korte termijn is daar geen oplossing voor’, aldus de netbeheeerder.
Bron: Solarmagazine

Liander: wachttijd netaansluiting loopt op