Salderen kleinverbruikers t/m 2023

De salderingsregeling blijft tot en met 2023 bestaan. Minister Kamp heeft onlangs aan de Kamer laten weten dat hij, zolang er nog geen andere regeling is, de bestaande regeling wil handhaven om voor ‘investeringszekerheid’ te zorgen. Na 2023 zal er een vervangende regeling komen.

Kleinverbruikers houden voordeel
Stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt, kan terug worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Salderen wil zeggen dat wat iemand aan stroom teruglevert aan het net wordt afgetrokken van het totale verbruik. Daarmee gaat de elektriciteitsrekening omlaag. Uit onderzoek blijkt, dat deze regeling heeft bijgedragen aan de sterke toename van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers.

Regeling te duur
Omdat de regeling zo succesvol is, vindt de overheid dat de kosten te hoog worden. Bovendien zitten er nog wat andere haken en ogen aan, bijvoorbeeld dat mensen die veel terugleveren daardoor ook minder energiebelasting betalen. Die belasting moet dan door een steeds kleinere groep worden opgebracht. De regeling afschaffen wil de overheid niet, omdat zij ook willen stimuleren dat mensen zelf lokaal energie opwekken. Dus heeft minister Kamp een aantal varianten laten onderzoeken om de salderingsregeling op te volgen.

Mogelijke opvolgers
Varianten waar aan wordt gedacht naast voortzetten van de huidige regeling zijn bijvoorbeeld een ‘terugleversubsidie’ of een ‘investeringssubsidie’. Bij de eerste mogelijkheid zou de eigenaar van de zonnepanelen een bedrag per geleverde kWh van de overheid krijgen boven op de vergoeding die hij van zijn leverancier ontvangt. Bij de tweede optie zou er een subsidie beschikbaar komen op het moment van aanschaf van de zonnepanelen. Voor de uitvoerbaarheid van die nieuwe regelingen is het nodig dat er in de woning een ‘slimme (digitale) meter’ aanwezig is. De verwachting is, dat per 2020 ruim 80% van de huishoudens een slimme meter heeft. Dat is ook een reden voor de minister om nu nog geen hervorming door te voeren.

Salderen kleinverbruikers t/m 2023