Slimme meter beter benutten

Er is nog veel te verbeteren in het proces rond de installatie van slimme meters en communicatie door netbeheerders. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Netbeheer Nederland.

Slimme meters worden momenteel op grote schaal geplaatst bij diverse huishoudens in Nederland. Bedoeling is dat voor 2020 alle huishoudens een slimme meter hebben aangeboden gekregen.

Meetdata via P1- en P4-poort
Slimme meters beschikken voor het uitlezen van meetgegevens over twee ingangen, de P1-poort en de P4-poort. Data die leveranciers nodig hebben voor het tweemaandelijkse verbruiksoverzicht worden uitgelezen via de P4-poort. Ook is het mogelijk dat onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) deze gegevens gebruiken, als de klant daarom vraagt en daarvoor toestemming heeft gegeven.
Data voor aanvullende diensten zoals besparingsadviezen kunnen zowel via de P1-poort als de P4-poort worden uitgelezen.
Bedoeling is dat de P1-poort de drijver is van innovatie en zich ontwikkelt tot een platform. Hiervan heeft tot nu toe alleen Eneco op grote schaal gebruik gemaakt voor de slimme thermostaat Toon. Andere grote energieleveranciers en kleinere spelers verkennen de mogelijkheden van de P1-data met proefprojecten.

Nog veel te verbeteren
Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Arthur van Wylick en First Consulting in opdracht van Netbeheer Nederland, koepelorganisatie van netbeheerders. Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel te verbeteren is in het proces rond de plaatsing van slimme meters en het oplossen van storingen bij deze meters. Zo duurt het vaak langer dan drie maanden voordat de slimme meter is geïnstalleerd. Bovendien wordt vijf procent van de slimme meters die door ODA’s zijn aangevraagd door de netbeheerders in storing opgeleverd. Ook zijn er nog geen duidelijke afspraken over de termijn die netbeheerders hanteren om storingen op te lossen, zodat storingen maanden open kunnen staan.

Sectorbrede discussie
Uit het onderzoek blijkt verder dat 45 procent van de geplaatste slimme meters niet beschikt over een elektrische voeding in de P1-poort. Verwachting is dat dit in 2020 geldt voor 17 procent van de slimme meters. Dit bemoeilijkt het plaatsen van goedkope devices op de P1-poort. Dat belemmert de toekomstige dienstverlening (zoals besparingsadviezen via de P1-poort), zo melden de onderzoekers. Ze adviseren de energiesector, bestaande uit netbeheerders, energieleveranciers en ODA’s, om sectorbreed een discussie te voeren over manieren om P1-data makkelijker te ontsluiten. Positief is wel dat de P4-poort voldoende capaciteit biedt om ook bij een verdere uitrol van slimme meters aan de vraag naar meetdata door leveranciers en ODA’s te voldoen.

Bron: Ensoc, 2017.

Slimme meter beter benutten