Slimme meter eindelijk ook in België

Vanaf 2019 zal de Vlaamse consument stapje voor stapje overschakelen naar slimme energiemeters. Niets te vroeg: bijna alle Europese landen hebben zich intussen al tot ‘smart metering’ bekeer

De Vlaamse regering keurde vorige week het plan van minister van Energie Bart Tommelein goed voor de geleidelijke vervanging van de klassieke Ferraris-meters door digitale versies. Niets te vroeg: België blijkt het op vier na laatste land van de 28 landen in de Europese Unie te zijn dat nog geen plannen of projecten had gepresenteerd voor het invoeren van slimme meters.

Mechanische meters zijn passé
Vanaf 2019 wordt begonnen met de geleidelijk vervanging van de bestaande mechanische enkelvoudige of tweevoudige elektriciteitsmeters. Aan de basis van deze beslissing ligt de nuchtere vaststelling dat mechanische meters niet langer geproduceerd worden. Dat verplichtte de Vlaamse overheid er toe op zoek te gaan naar alternatieven. Daarbij had ze de keuze tussen ‘gewone’ digitale of slimme digitale meters.

Modulaire meters
Het voorstel van Tommelein gaat uit van eenvoudige, goedkope basisversie van meters die zich modulair laten uitbreiden. “Op die manier zal de markt volop spelen. Dat werkt lagere prijzen en innovatie in de hand”, aldus de minister. Minstens even belangrijk is dat hetzelfde principe ook opgaat voor de energiedistributeurs zelf: zij kunnen softwarematig en van op afstand hun meters afregelen en van nieuwe functies voorzien. De distributiemaatschappijen hebben er overigens al enkele proefprojecten opzitten.

Slimme meter eindelijk ook in België