Slimme meters in Duitsland met besturingsbox

Duitsland krijgt een ‘Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende’, die voor nieuwe elektrische installaties de inbouw van slimme meters met besturingsmodule verplicht. Doel is om productie en verbruik van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Vanaf komend jaar moeten grootverbruikers (meer dan 10.000 kWh/jaar) en grote producenten van duurzame stroom (vermogen 7-100 kW) deze voorziening inbouwen.
Uiterlijk 2021 geldt dit ook voor stroomconsumenten met een verbruik vanaf
6.000 kWh/jaar. Met de besturingsbox (‘smart meter gateway’) kunnen energie­bedrijven producenten en verbruikers aan- en afschakelen.

Slimme meters in Duitsland met besturingsbox