Subsidie voor zonnepanelen bij jonge boerenbedrijven, dankzij Provincie Utrecht

De provincie Utrecht stelt geld beschikbaar aan jonge Utrechtse boeren om hun bedrijf te verduurzamen met onder meer zonnepanelen. In totaal is er 400.000 euro subsidie beschikbaar.

Boeren kunnen dit geld gebruiken voor investeringen in onder meer klimaatbestendigheid en biodiversiteit van boerenbedrijven. Deze zogenoemde Jonge Landbouwers regeling (JOLA) is bestemd voor agrariërs tot 41 jaar. Die groep landbouwers kan tot een bedrag van 20.000 euro subsidie aanvragen voor maximaal 3 investeringen. De subsidie bedraagt 30 procent van de totale investeringskosten. Het is daarmee een uitgelezen mogelijkheid om duurzame investeringen in de bedrijfsvoering te realiseren. De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Aanmelden voor de regeling kan tot 7 februari 2020.

Helft provincie is landbouwgrond
Met de subsidie geeft de provincie jonge agrariërs de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten; bijvoorbeeld met zonnepanelen of door het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van Landbouw: ‘De provincie Utrecht hecht veel waarde aan het verduurzamen van de landbouwsector. Ongeveer de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De nieuwe generatie boeren is de toekomst van de bedrijfstak. Met de subsidie krijgen jonge boeren de kans hun bedrijf weer een stap verder te verduurzamen.’

23 jonge boeren
Deze subsidieregeling is in eerdere jaren ook opengesteld en de voorwaarden zijn dit jaar vergelijkbaar met die van vorig jaar. In 2018 hebben 23 jonge Utrechtse boeren investeringsgeld ontvangen om hun bedrijfsvoering aan te passen op de toekomst. De investeringen waren met name gericht op het realiseren van zonnepanelen, het in gebruik nemen van emissiearme vloeren en innovatieve technieken voor precisiebemesting.
Bron: Solar Magazine

Subsidie voor zonnepanelen bij jonge boerenbedrijven, dankzij Provincie Utrecht