Opwek en teruglevering

Uw energieproductie en teruglevering goed gemeten!

U heeft zonnepanelen of wind en wilt stroom terugleveren? Samen met Het Meetbedrijf regelt u snel en gemakkelijk de daarvoor benodigde brutoproductiemeters.

Ja, ik wil een aanbieding voor opwek & teruglevering

Opwekken eigen energie

Heeft of krijgt u zonnepanelen en lwek u stroom op? Dat wilt u natuurlijk goed geregeld hebben, net als de teruglevering. De meting van de opgewekte energie is namelijk essentieel voor uw subsidie.
  • Kleinverbruiker ( uw aansluiting is 3x80A of kleiner), dan loopt teruglevering via uw energieleverancier.
  • Grootverbruiker (uw aansluiting is groter dan 3x80A) en heeft u SDE-subsidie? Dan heeft u een brutoproductiemeter nodig.

Brutoproductiemeters

Naast een hoofdmeter heeft u een extra meter nodig, een zogenaamde brutoproductiemeter (PBM). Deze productiemeter registreert exact hoeveel stroom u opwekt. Het Meetbedrijf plaats deze productiemeter(s) en zorgt ervoor dat de meetdata automatisch bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier komt. Tevens ontvangt ook CertiQ de meetdata en controleert deze. Op basis daarvan betaalt RVO de SDE-subsidie aan u uit. Informatie brutoproductiemeters

Type meter – Indirect of direct

Brutoproductiemeters kunnen direct en indirect zijn. Het piekvermogen van de hoeveelheid opgewekt vermogen is bepalend. Gemiddeld ligt bij 350-400 zonnepanelen het omslagpunt en is een indirecte meter nodig.
  • Direct: Is het piekvermogen kleiner dan 70kW dan zijn een of meerdere directe BP-meter(s) afdoende
  • Indirect: Is het piekvermogen groter dan 70kW dan heeft u een indirecte meter nodig
  • Installatievoorschriften