Opwek en teruglevering

Uw energieproductie en teruglevering goed gemeten!

U heeft zonnepanelen of wind en wilt stroom terugleveren? Samen met Het Meetbedrijf regelt u snel en gemakkelijk de daarvoor benodigde brutoproductiemeters.

Ja, ik wil een aanbieding voor opwek & teruglevering

Opwekken eigen energie

U heeft of krijgt zonnepanelen en levert stroom terug. Dat wilt u natuurlijk goed en tijdig geregeld hebben. De meting van de opgewekte energie is essentieel voor uw subsidie.
  • Kleinverbruiker ( uw aansluiting is 3x80A of kleiner), dan loopt teruglevering via uw energieleverancier.
  • Grootverbruiker (uw aansluiting is groter dan 3x80A) en heeft u SDE-subsidie? Dan heeft u een brutoproductiemeter nodig.

Brutoproductiemeters

Naast een hoofdmeter heeft u een extra meter nodig, een zogenaamde brutoproductiemeter (PB). Deze BP-meter registreert exact hoeveel stroom u opwekt. Dit is nodig voor uw registratie bij CertiQ. Het Meetbedrijf plaats de extra BP-meter(s) en zorgt ervoor dat de meetdata automatisch bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier komt. Vervolgens ontvangt ook CertiQ de meetdata en controleert deze. Op basis daarvan betaalt RVO de SDE-subsidie uit. Informatie brutoproductiemeters

Type meter – Indirect of direct

Brutoproductiemeters kunnen direct en indirect zijn. Het piekvermogen van de hoeveelheid opgewekt vermogen is bepalend. Gemiddeld ligt bij 350-400 zonnepanelen het omslagpunt en is een indirecte meter nodig.
  • Direct: Is het piekvermogen kleiner dan 70kW dan zijn een of meerdere directe BP-meter(s) afdoende
  • Indirect: Is het piekvermogen groter dan 70kW dan heeft u een indirecte meter nodig
  • Installatievoorschriften