Wiebes stelt: “dwangsom voor eigenaar zonnepanelen die slimme of digitale meter weigert”

Eigenaren van zonnepanelen die de installatie van zowel een slimme als digitale meter weigeren, kunnen in de toekomst een last onder dwangsom opgelegd krijgen van het Agentschap Telecom. Dat meldt minister Wiebes.

Minister Wiebes heeft het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen afgelopen week naar de Tweede Kamer verstuurd. Na advies van de Raad van State zijn kleine wijzigingen doorgevoerd.

Slimme óf digitale meter
Onderdeel van de afbouw van de salderingsregeling is de verplichting voor kleinverbruikers om te beschikken over een meetinrichting die de afname en invoeding van stroom afzonderlijk kan meten. ‘Het kan hier gaan om een slimme meter of een digitale meter die niet op afstand uitleesbaar is’, duidt minister Wiebes. ‘Er is voor gekozen deze verplichting voor alle kleinverbruikers in het leven te roepen in plaats van alleen de kleinverbruikers die zonnepanelen hebben, omdat niet sluitend na te gaan is wie wel en wie geen zonnepanelen heeft. Door de verplichting van een dergelijke meetinrichting voor alle kleinverbruikers te introduceren, kunnen zonnepaneelhouders niet langer met een ferrarismeter feitelijk blijven salderen.’

Als een kleinverbruiker een slimme meter weigert, dan zal dus een niet op afstand uitleesbare meetinrichting die de afname en invoeding afzonderlijk kan meten ter beschikking worden gesteld; de zogenaamde digitale meter. Behalve voor zonnepanelen is het volgens Wiebes ook voor andere ontwikkelingen zoals elektrische auto’s en batterijen voor lokale opslag van elektriciteit belangrijk om over een slimme of digitale meter te beschikken. ‘De huidige verwachting is dat eind 2020 circa 80 procent van alle kleinverbruikers over een slimme meter beschikt als resultaat van de huidige aanbieding van de slimme meter door de netbeheerders aan alle kleinverbruikers. Van de resterende 20 procent die niet over een slimme meter beschikt, heeft een deel een meetinrichting die afname en invoeding afzonderlijk kan meten en heeft een deel nog een terugdraaimeter die dit niet kan. Om te bewerkstelligen dat kleinverbruikers tijdig beschikken over een meetinrichting die afname en invoeding afzonderlijk kan meten, is een verplichting voor kleinverbruikers opgenomen over een dergelijke meetinrichting te beschikken.’

Wiebes stelt: “dwangsom voor eigenaar zonnepanelen die slimme of digitale meter weigert”