Fletcher Hotels

"Om onze hotels zo efficiënt mogelijk te laten presteren hebben wij de hulp van Het Meetbedrijf ingeroepen." Danny van Gompel, Fletcher Hotels

Ook efficiënt presteren?

>

Fletcher Hotels

Met ruim 110 hotels verspreid over heel Nederland biedt Fletcher Hotels haar gasten de mooiste plekjes om te verblijven. Als grootste hotelketen van het land wil je natuurlijk niet bezuinigen op het comfort van je gasten. Maar uiteraard wél op energie en alle bijbehorende kosten.

Door over te stappen naar Het Meetbedrijf bespaart Fletcher Hotels sinds 2022 ruim €15.000,- per jaar op haar meetdienstcontract.

Bovendien brengt Het Meetbedrijf de volledige energiehuishouding en verbruiksprofielen van alle hotels in kaart. Maandelijks ontvangt de hotelketen een helder overzicht waarin haar energieprestaties en besparingskansen worden weergegeven.

Lees meer klantverhalen