GGz Centraal

“Het Meetbedrijf gaf GGz Centraal inzicht in al het energieverbruik, om daarmee duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen."

Ook meer inzicht?

>

GGz Centraal

GGz Centraal heeft niet alleen de ambitie om duurzame zorg te verlenen. Maar ook om haar zorg duurzaam uit te voeren. Het Meetbedrijf gaf de zorgorganisatie inzicht in al het energieverbruik, om daarmee duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen.

In totaal plaatste Het Meetbedrijf ruim 200 energiemeters bij de 5 verschillende zorgeenheden van GGz Centraal. De meters geven niet alleen inzicht in het stroom- en gasverbruik, maar ook in het warmteverbruik.

Door alle gegevens te verzamelen binnen een eigen energiemonitor krijgt de organisatie volledige grip op haar duurzame energiehuishouding. Een mooie bijkomstigheid; alle bijbehorende besparingsmogelijkheden.

Lees meer klantverhalen