Portaal

"Door het uitlezen van alle meters brengen we (snelle) besparingskansen helder in kaart."

Benieuwd naar jouw besparingskansen?

>

Portaal

Met een groot woningtekort, de klimaatcrisis en steeds meer sociale ongelijkheid zijn de uitdagingen van Portaal groot. Dit belet de woningcorporatie niet in de ambitie om al haar woningen in 2050 CO-2 neutraal te hebben gemaakt. Wél kunnen ze daar wat hulp bij gebruiken.

Door het uitlezen van alle meters brengen we (snelle) besparingskansen helder in kaart. Met slimme meters krijgt de organisatie meer inzicht en kunnen de meters voortaan op afstand worden uitgelezen. Dit zorgt voor een efficiënte toekomstbestendige energiehuishouding, een aanzienlijk lagere energierekening én een goede koers richting 2050!

Lees meer klantverhalen